HP DENTAL

CAD/CAM

Computer-Aided-Design / Computer-Aided-Manufacturing je izraz koji stoji iza skraćenice CAD/CAM. To je tehnologija računalnog dizajniranja i proizvodnje potpomognute računalima.

Karakteristike i posebnosti

Kontaktirajte nas